V dnešnej dobe si môžete vybrať z relatívne širokej ponuky rôznych disciplín, ktoré sú spojené s oblasťou fyzickej obrany a zvládania konfliktov. Aj keď ich spája viacero spoločných menovateľov, každá z týchto troch disciplín má svoje špecifické ciele a charakteristiky. Keďže sa v praxi často stretávame s tým, že pre začiatočníkov sú tieto rozdiely mätúce, rozhodli sme sa im venovať v tomto článku.

Čo si môžeme pod jednotlivými pojmami predstaviť?

Bojové umenia sú často spájané s historickými a kultúrnymi aspektami, pričom využívajú tradičné techniky. Pri ich učení sa ide nad rámec fyzickej obrany a do popredia sa dostáva filozofia, hodnoty, či duchovný rast. Pri učení sa techník útoku či obrany sa kladie dôraz na rozvíjanie charakteru jednotlivca a na disciplínu. Ako príklad môžeme uviesť napr. Japonské Karate alebo Čínske Kung-fu.

Bojové športy sa zameriavajú na výkon a pravidlá. V bojových športoch je pozornosť zameraná na naučenie techník, ktoré môžu športovci využiť v rámci súťažného zápasenia. Práve preto sú ideálnou voľbou najmä pre ľudí, ktorých láka súťaženie, zlepšovanie sa a dosahovanie výsledkov. V dnešnej dobe bojové športy vyhľadávajú aj nadšenci, ktorí síce neašpirujú na súťaženie, ale radi sa touto formou zabavia, vybijú energiu či zresetujú hlavu. Najviac známou disciplínou je v tomto smere MMA, ale zaradiť sem môžeme napr. Brazílske Jiu Jitsu, či Taekwondo.

Sebaobrana je praktický prístup k osobnej bezpečnosti, ktorý je zameraný najmä na rýchle a efektívne techniky, aby jednotlivec dokázal zvládnuť potenciálne nebezpečné situácie. Cieľom sebaobrany je naučiť sa zvládať konfliktné situácie a fyzicky sa obrániť v prípade napadnutia. Súčasťou sebaobrany je aj komunikácia a také stratégie, ktoré vedú k minimalizácii rizika, že dôjde k útoku alebo minimalizácia škody na zdraví obrancu.

Pre koho sú vhodné jednotlivé disciplíny?

Pri bojových umeniach si na svoje prídu prevažne ľudia, ktorí hľadajú celkový rozvoj tela a mysle. Záujemcovia o historické a kultúrne aspekty bojových umení a o tradičné techniky. Bojové umenia vám môžu pomôcť pri rozvoji charakteru a práci na sebadisciplíne.

Bojové športy sú dnes dobre dostupné a tešia sa veľkej obľube. Ponúkajú vyžitie pre súťaživých jednotlivcov, ktorí hľadajú výzvy otestovať svoje naučené zručnosti pri zápasoch v kontrolovanom prostredí. Sú však vhodné pre každého, kto rád trénuje v kolektívnom prostredí.

Sebaobrana je tu pre každého človeka, ktorý chce získať praktické schopnosti v rámci osobnej bezpečnosti. Je ideálna pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť účinné stratégie a techniky, vďaka ktorým zvýšia svoje sebavedomie v reálnych situáciách. U nás vedieme tréningy sebaobrany pre deti, ale aj kurzy sebaobrany pre ženy, a to vo Zvolene aj Banskej Bystrici. 

Čo si z tohto môžete pre seba odniesť?

Každá z týchto troch oblastí má síce svoje jedinečné charakteristiky, ale nedajú sa od seba úplne oddeliť. Mnohé bojové umenia sú súčasťou bojových športov a tréning jedného alebo druhého môže tiež poskytnúť schopnosti potrebné pre sebaobranu. Je preto dôležité si uvedomiť, že každá disciplína má svoje miesto a prínos pre oblasť fyzickej obrany. Je iba na vás, ktorú cestu si vyberiete. Dôležité je uvedomiť si rozdiely a využiť to, čo jednotlivé disciplíny ponúkajú pre vlastný rozvoj a osobnú bezpečnosť.