Školský kurz prevencie

Rozvoj osobnostného potenciálu predstavuje mimoriadne dôležitú oblasť už od útleho veku dieťaťa, od základných návykov v predškolskom veku až po duševný a vedomostný rozvoj na školách. Výrazné medzery ale nachádzame v tých oblastiach sociálnej interakcie, ktoré rozvíjajú a vzdelávajú dieťa v krízových a konfliktných situáciách.

Práve to nás viedlo po dlhoročných skúsenostiach s trénovaním sebaobrany pre deti a mládež vytvoriť jedinečný program prevencie proti násiliu. Vďaka odľahčenému konceptu sa tento program prioritne zameriava na tých, ktorí sa nechcú učiť sebaobranu ako celok, ale uvítajú možnosť osvojiť si zručnosti, prostredníctvom ktorých primeraným spôsobom vyriešia konflikty v školskom, ale aj mimoškolskom prostredí.

Uvedomujeme si, že deti v školských, ale aj neškolských zariadeniach sa nedokážu úplne vyhnúť konfliktom, ale snažíme sa deťom na našich kurzoch vysvetliť, že riešenie hádok a konfliktov musí byť možné bez použitia násilia. Až keď deti vyčerpali všetky postupy ako upokojiť útočníka a sú naďalej fyzicky napádané, je na mieste sa fyzicky brániť. Bohužiaľ nie každý konflikt je možné vyriešiť len pomocou komunikácie, pokiaľ sa súper rozhodol, že vám ublíži.

Náš program je prioritne zamarený na základné školy (deti od 6 – 15 rokov) a stredné školy (mládež od 15 do 19 rokov). Naša koncepcia je aplikovateľná aj pre materské školy ako predprípravný krok pre kurzy, ktoré sú určené základným školám.

 

V našom programe prevencie proti násiliu sa zaoberáme týmito otázkami:

 1. Ako efektívne budovať bezpečné prostredie na školách a medzi žiakmi?
 2. Ako sa vyhnúť konfliktu?
 3. Aké osobnostné a komunikačné vlastnosti dieťaťa zohrávajú dôležitú úlohu pri konfliktných situáciách? Ako tieto vlastnosti zlepšovať?
 4. Ako reagovať v prípade fyzického napadnutia a ako sa obrániť proti silnejšiemu útočníkovi?
 5. Ako docieliť, aby deti riešili konflikty v škole, ale aj mimo školy primerane, sebavedome a mierovou cestou?
 6. Ako zamedziť tomu, aby deti na seba preberali rolu obete alebo sa stavali do role útočníka?

Ciele našich kurzov prevencie proti násiliu:

 • presadenie sa v živote hravou formou

 • zvládanie konfliktov primeraným spôsobom 

 • ovládanie základných sebaobranných postupov

 • podpora schopnosti včasného rozpoznania a predchádzania nebezpečenstva 

 • budovanie zdravého sebavedomia u detí

 • podpora sociálnych kompetencií a schopnosti pomôcť iným

 • podpora motorických, kondičných a koordinačných schopností detí

   

Základné informácie

– cena kurzu sa určuje individuálne na základe obsahu, počtu účastníkov a dĺžky trvania
– dátum a čas kurzu sa určuje individuálne
– miesto konania: Zvolen. V prípade záujmu je možné kurz usporiadať aj v inom meste.

Objednajte si kurz teraz

Napíšte nám cez kontaktný formulár, pošlite nám email na info@otus.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na +421 910 321 112 a objednajte si kurz hneď teraz.

Kontaktný formulár

11 + 7 =