Sebaobrana pre deti

Zvyšujúce sa násilie a šikana v celej spoločnosti, ako aj jej šírenie médiami či filmovou kultúrou neblaho vplýva na každé dieťa. Ako odpoveď prinášame sebaobranný program pre deti od 6 do 9 rokov a aj pre deti od 10 do 14 rokov, ktorý ponúkame vo Zvolene a Banskej Bystrici.

Už od roku 2010 náš koncept tréningov efektívne učí deti ako sa správať v konfliktných situáciách. Deti si hravou formou osvojujú techniky ako konfliktom predchádzať, a taktiež ako sa účinne obrániť, ak ich niekto fyzicky napadol.

Aktívny pohyb a zábavné aktivity v skupine rovesníkov navyše pomáhajú deťom budovať zdravé sebavedomie. A to prispieva k prevencii voči násiliu v našej spoločnosti, ktorá častokrát zostáva nepovšimnutá.

Deti budú pripravené na možné extrémne životné situácie, ako napríklad oslovenie cudzou osobou na ulici, hrubé slovné urážky vyúsťujúce do fyzického konfliktu, rôzne formy provokácie a podobne. Vždy sa pritom držíme hesla: ,,Boj, ktorý nezačal, je vyhratým bojom“. Preto deti učíme ako viesť komunikáciu so súperom v konfliktnej situácii tak, aby ich nechal na pokoji. Sebavedomý postoj, presvedčivý pohľad, primeraná gestikulácia a hlasný prejav sú pritom naše nástroje, ako de-eskalovať celú konfliktnú situáciu.

Deti sa naučia 3 základné pravidlá, ktoré sú pre zvládnutie stresových situácií potrebné:

 1. poznať svoje hranice
 2. vytýčiť hranice
 3. ak je to potrebné, fyzicky ich ochrániť

Súčasťou tréningu sú aj všestranne orientované kondičné cvičenia a lapy (pomôcky na trénovanie úderov), ktoré pomáhajú deťom pri budovaní sily a kondície. Aby bola sebaobrana efektívna je potrebné, aby si každé jedno dieťa mohlo vyskúšať svoju silu úderu a iných pohybov na lapách. Lapy okrem kondičných a silových prvkov slúžia aj na prekonanie obavy z úderu v konfliktnej situácii.

Náš koncept Sebaobrana pre deti:

 • je špeciálne navrhnutý pre deti od 6 do 14 rokov
 • učí deti riešiť konfliktné situácie a v kritickom momente primerane zareagovať
 • zlepšuje ich sociálne kompetencie
 • zlepšuje fyzické schopnosti detí
 • podporuje koordináciu pohybov detí
 • zlepšuje vonkajšiu a vnútornú rovnováhu
 • pomáha v rozvoji sebaregulácie

Náš koncept pre deti obsahuje 8 detských stupňov, na ktoré sa pripravujú deti počas tréningov. Detský stupeň je odrazom snahy na tréningu ako aj potvrdením jemných a tvrdých zručností, ktoré sú nevyhnutné v sebaobrane.

Skúšky na detské stupne prebiehajú vždy na skúškovom seminári. Každý stupeň pozostáva z nasledovných prvkov: teória, komunikačné zručnosti na odvrátenie konfliktu, fyzická sebaobrana, ktorá je zložená zo sebaobrany v stoji a na zemi, základné techniky, práca na lapách a kondícia.

S každým dosiahnutým detským stupňom viditeľne rastie sebavedomie našich žiakov.

Rozpis tréningov vo Zvolene:

 

Detské tréningy sebaobrany (6 – 9 r.)

– každý piatok 16:30 – 17:30 hod.
– telocvičňa v objekte pri plavárni – P. O. Hviezdoslava 22, 960 01 Zvolen

Detské tréningy sebaobrany (10 – 14 r.)

– každý piatok 17:30 – 18:30 hod.
– telocvičňa v objekte pri plavárni – P. O. Hviezdoslava 22, 960 01 Zvolen

Tréningy prebiehajú cez štátne sviatky a prázdniny. Počas letných prázdnin sa tréningy pre deti nekonajú.

 

Rozpis tréningov v Banskej Bystrici:

 

Detské tréningy sebaobrany (6 – 9 r.)

– každý utorok 16:00 – 17:00 hod.
– telocvičňa v Dracula Gym-e (Šport Zóna) – Rudohorská 31, 974 11 Banská Bystrica

Detské tréningy sebaobrany (10 – 14 r.)

– každý utorok 17:00 – 18:00 hod.
– telocvičňa v Dracula Gym-e (Šport Zóna) – Rudohorská 31, 974 11 Banská Bystrica

Tréningy prebiehajú cez prázdniny, okrem letných. Počas štátnych sviatkov tréningy neorganizujeme.

Členské poplatky

Od 1.1.2023 je členský poplatok v rámci O.z. OTUS – akadémie sebaobrany pre deti od 6 do 14 rokov vo výške 35 EUR / mesiac (Zvolen) a 45 EUR / mesiac (Banská Bystrica), ktorý pokrýva tréningy sebaobrany pre deti za 1 kalendárny mesiac.

Pevný mesačný poplatok pre deti od 6 do 14 rokov sa platí vždy v jednotnej sume 35 EUR (Zvolen) a 45 EUR (Banská Bystrica), nakoľko si týmto pevne rezervujete miesto na tréningu pre vaše dieťa. Z dôvodu neúčasti sa členský poplatok nevracia.

Informácie k platbe (kliknite)

Platbu za daný mesiac je potrebné uhradiť vždy prvý týždeň v mesiaci. Touto cestou vás prosíme, aby ste všetky platby (za tréningy, skúškový seminár a pod.) uhrádzali prostredníctvom bankového prevodu na číslo účtu občianskeho združenia:

 • IBAN: SK14 0900 0000 0051 3546 1827

Do poznámky k platbe uveďte nasledovné údaje:

 1. ak sa jedná o mesačný členský poplatok za tréningy pre deti, teenagerov, dospelých - Členský poplatok za mesiac/rok – celé meno dieťaťa / teenagera / dospelého.
 1. ak sa jedná o poplatok za 1 tréning pre teenagerov a dospelých – Jednorazový poplatok za tréning – celé meno teenagera / dospelého.
 1. ak sa jedná o poplatok za skúškový seminár, kde deti od 6 do 14 rokov získavajú detské stupne – Skúškový seminár mesiac/rok - celé meno dieťaťa.

Každú jednu platbu za služby, ktoré poskytuje naše združenie, je potrebné vyplatiť osobitne s príslušnou poznámkou k platbe.

Postup zápisu na tréning

K zápisu na tréning môžete využiť náš kontaktný formulár, napísať nám email na info@otus.sk alebo sa ozvať telefonicky na +421 910 321 112. Na prvý tréning, prosím, prineste vypísanú prihlášku k členstvu, ktorú si môžete stiahnuť tu pre Zvolen a tu pre Banskú Bystricu. Dieťa sa stáva členom združenia a je zapísané na tréningy po včasnej úhrade členského poplatku.

Kontaktný formulár

13 + 5 =

Pre zobrazenie podrobností ohľadom tréningov a lokality kliknite na špendlík na mape.

Sebaobrana pre deti

– deti 6 – 9 rokov každý piatok od 16:30 do 17:30 hod.
– deti 10 – 14 rokov každý piatok od 17:30 do 18:30 hod.
– telocvičňa v objekte pri plavárni – P. O. Hviezdoslava 22, 960 01 Zvolen

Tréningy prebiehajú cez štátne sviatky a prázdniny. Počas letných prázdnin sa tréningy pre deti nekonajú.

Sebaobrana pre deti

– deti 6 – 9 rokov každý utorok od 16:00 do 17:00 hod.
– deti 10 – 14 rokov každý utorok od 17:00 do 18:00 hod.
– telocvičňa v Dracula Gym-e (Šport Zóna) – Rudohorská 31, 974 11 Banská Bystrica

Tréningy prebiehajú cez prázdniny, okrem letných. Počas štátnych sviatkov tréningy neorganizujeme.