Nauč sa brániť – Level 1

Kurz Nauč sa brániť – Level 1 je určený pre všetky ženy od 14 rokov, ktoré majú minimálne alebo žiadne skúsenosti so sebaobranou či bojovými umeniami. Kurz je organizovaný v 7 blokoch po 2 hodiny a prispôsobili sme ho tak, aby ho zvládla každá účastníčka.

Cieľ kurzu

Cieľom je nadobudnúť sebaistotu a radikálne zvýšiť šancu ubrániť sa voči psychickému aj fyzickému nátlaku už za 7 týždňov.

Filozofia kurzu

Filozofia nášho kurzu sa premieta do jeho samotnej štruktúry. Počas kurzu sa venujeme dvom hlavným bodom vychádzajúcim z nasledovných faktov:

1. Násilie väčšinou nezačína fyzickými útokmi, ale má určité sprievodné znaky. Schopnosť rozoznať blížiaci sa konflikt niekoľkonásobne zvyšuje šancu, že sa dokážete aj efektívne obrániť. V našich kurzoch sa držíme pravidla, že „útočník si nikdy nehľadá súpera, ale obeť “. Z psychologických výskumov je známe, že obete násilia majú určité spoločné znaky a mnohokrát sa títo ľudia stávajú obeťami opakovane. Práve preto kladieme dôraz na sebavedomé vystupovanie a efektívnu komunikáciu, vďaka ktorým dokážete predísť konfliktu už v jeho zárodku. Dôležitú úlohu tu zohráva napr. držanie tela, mimika, sebavedomý pohľad a zvýšená intenzita hlasu. V konfliktných situáciách je potrebné neakceptovať útočníkove správanie a aktívne sa proti nemu brániť.

2. Ženy zvyčajne zažívajú iné krízové situácie ako muži a sú častejšie prepadnuté alebo sexuálne obťažované, než zatiahnuté do klasickej bitky. V kurze zohľadňujeme tento fakt, a preto vyučujeme sebaobranu, ktorá nie je o spravodlivom boji dvoch rovnocenných súperov. Žena je totiž spravidla slabšia ako útočník a dokáže sa obrániť jedine vtedy, pokiaľ súpera prekvapí a dokáže ho rýchlo vyradiť z boja. V tomto prípade je dôležité si uvedomiť skutočnosť, že ako telo naučíte reagovať na tréningu, tak bude konať aj v konfliktnej situácii. Práve z toho dôvodu sa v našom kurze snažíme čo najviac priblížiť reálnej situácii, bez rizika úrazu.

Obsahová náplň kurzu

  • komunikačné zručnosti a spôsoby ako si vytýčiť osobné hranice nielen v konfliktnej situácii
  • základné fyzické techniky sebaobrany v stoji a na zemi
  • zbavenie sa strachu z úderu, resp. prekonanie strachu z riešenia nepríjemných situácií
  • „Stresový tréning“ – dokázať aplikovať naučené zručnosti v praxi pod tlakom
  • teória rozpoznávania nebezpečných situácií a právne minimum
  • práca s lapami (tréningové pomôcky), kde si natrénujete techniky a zapracujete na kondícii
  • bežné situácie, Role-play situácie – čo robiť pri vyhrážkach druhou osobou? Ako správne reagovať, ak vám niekto zablokuje dvere, cestu do bytu?

Základné informácie

– cena kurzu je 155 € / účastníčka
– počet účastníčok: 5 – 10
– doba trvania: 7 blokov po 2 hodiny
– dátum: každú stredu, kurz pripravujeme na 3-2024
– čas: od 18:30 do 20:30 hod.
– miesto konania: telocvičňa pri predajni STYX – Pribinova 801/12, 960 01 Zvolen 
V prípade záujmu skupiny je možné kurz usporiadať aj v inom meste.

Objednajte si kurz teraz

Napíšte nám cez kontaktný formulár, pošlite nám email na info@otus.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na +421 910 321 112 a objednajte si kurz hneď teraz.

Kontaktný formulár

3 + 3 =